De Mens

In 2004 besloot ont-moeter Henk Schippers (1967) zijn eigen pad te volgen. Hij begon met SdBcoaching,
een onafhankelijk bedrijf dat zich sterk maakt voor mensen die aan de kant staan.

Sinds 2006 coacht Henk volwassenen met autisme, thuis en op het werk, bij praktische dingen,
met hulp en advies. Bijvoorbeeld met hulp bij het plannen, administratie, bespreken van ervaringen,
handige tips en relativerende gesprekken. Uitgangspunt is de mens met autisme, met de nadruk op mens.
Als een bondgenoot, gericht op één doel, het leven makkelijker en leuker maken.

Henk's LinkedIn

zekeringsknoop