Autisme als een knoop

In de knoop, knoop in de maag, knoop doorhakken, in de weg, lastig, in de war. Het hoort niet, het mag er niet zijn.
Een knoop heeft ook mooie kanten. Verbinden, vasthouden, stevig, stabiel, bijzonder.
Zo benadert SdBcoaching autisme, er is meer dan de knoop, het gaat om het hele touw.

Onze samenleving is vooral gericht op aanpassen, meedoen met de massa. Kaarsrecht, glad, zonder knopen.
Ook op het werk. En meestal werkt dat.
Bij iemand met autisme werkt dat niet. Autisme is een gegeven, je hebt niks te kiezen, je hebt het, of je hebt het niet.
Autisme overwinnen is een uitzichtloze strijd.

Wat wel kan: rekening houden met de mens met autisme. Het begint met ont-moeten. Het eindigt met respect. Voor elkaar.

overhandse knoop